ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο Δορυφόρος στο πλαίσιο εορτασμού των 861 χρόνων της πόλης του Μονάχου , διοργανώνει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα «861 χρόνια Μόναχο ». Οι φωτογραφίες μπορεί να παρουσιάζουν το Μόναχο του χθες και του σήμερα.
Οι φωτογραφίες που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα αναρτηθούν δημόσια στις σελίδες του καθώς και σε έντυπες εκδόσεις του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ολοι, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τα έργα τους από τις 1η Μαίου έως στις 30 Ιουνίου 2019.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Απαραίτητα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι:
1. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζι με το φωτογραφικό υλικό μπορεί να σταλεί, είτε ιδιοχείρως στα Γραφεία μας, Parkstr 17, 80 339 München
(Προσοχή :Τα φωτογραφικά έργα αποθηκευμένα σε οπτικό δίσκο ή σε USB stick, όπου το όνομα κάθε αρχείου πρέπει να αποτελείται από το επίθετο, το όνομα, και τον τίτλο της φωτογραφίας), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Parkstr 17, 80 339 München
Επίσης, είναι δυνατή η ηλεκτρονική τους αποστολή στη ηλεκτρονική μας διεύθυνση.doryforos@email.de
Τυχόν αποτυχία ή παράλειψη να αποσταλούν από τους συμμετέχοντες τα ζητούμενα αρχεία εντός της προθεσμίας του διαγωνισμού, συνιστά λόγο εξαίρεσης από το διαγωνισμό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
1. Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να υποβάλει για τη διαγωνιστική διαδικασία μέχρι τρία (3) διαφορετικά έργα έγχρωμα ή ασπρόμαυρα.
2. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε ψηφιακό αρχείο jpeg, 300 dpi, με μέγιστη οριζόντια ή κάθετη διάσταση 2400 pixels και χρωματικό προφίλ: s-RGB.
3. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται αποδεκτές πειραματικές φωτογραφίες που αλλοιώθηκαν με λογισμικά προγράμματα σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Επιτρέπεται η ελαφριά επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, του cropping και η μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε μαυρόασπρη.  Δεν επιτρέπεται το μοντάζ (επέμβαση στη σύνθεση), η αφαίρεση στοιχείων της φωτογραφίας και ο μερικός αποχρωματισμός τμήματος ή στοιχείου της. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να έχουν πλαίσια, υδατογραφήματα, υπογραφές και οποιουδήποτε άλλου τύπου γραφικά.
4. Ο/Η Φωτογράφος πρέπει να είναι ο/η πνευματικός/ή δημιουργός του έργου που θα υποβάλει. Αποκλείεται πλήρως η συμμετοχή με έργα τρίτων επί των οποίων ο/η συμμετέχων/συμμετέχουσα έχει προβεί σε ψηφιακή ή αναλογική επεξεργασία, σύνθεση, κολλάζ ή άλλη αλλοίωση ή άλλη οποιαδήποτε επέμβαση.
5. Σε περίπτωση που φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκρισή τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο/η Φωτογράφος.
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τις φωτογραφίες θα κρίνει ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, οι αποφάσεις της οποίας θα είναι οριστικές και αμετάκλητες και δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση.
Ο φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού δικαιούται να αποκλείσει οποιαδήποτε φωτογραφία, η οποία δεν συνάδει με το πνεύμα του διαγωνισμού ή δεν ακολουθεί τους κανονισμούς.
ΒΡΑΒΕΙΑ
οι τρεις (3) πρώτοι/-ες θα λάβουν έπαθλο που θα κριθεί από τον αρθμό συμμετεχόντων .
Σε όλους τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Με την υποβολή της συμμετοχής ο/η συμμετέχων/συμμετέχουσα δηλώνει ότι τα έργα είναι πρωτότυπα, αποτελούν δικό του/της δημιούργημα, δεν έχουν εκχωρηθεί σε τρίτο και διατηρεί το πλήρες ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα επί αυτών.
2. Στην περίπτωση που αποδειχθεί πατρότητα άλλου δημιουργού και όχι του συμμετέχοντος/συμμετέχουσας, οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως αστική ή ποινική ευθύνη, όντες σε κάθε περίπτωση καλόπιστοι τρίτοι.
3. Ο Δορυφόρος Μόναχου διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τον παρατείνει ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες του.
4. Ο Δορυφόρος Μονάχου διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τη διακόσμηση  χώρων καθώς και για οποιαδήποτε άλλη μη εμπορική χρήση π.χ. αφίσα, λεύκωμα κλπ., με ονομαστική αναφορά στο/στη Φωτογράφο και στο έτος συμμετοχής.