Σύλλογος Βυζαντινής Μουσικής Μονάχου «Βυζαντινός Χορός Ιεροψαλτών Μονάχου»

 

10.10.2020

 

Ο Σύλλογος Βυζαντινής Μουσικής ιδρύθηκε (ως μη κερδοσκοπικός Σύλλογος αναγνωρισμένος από το Πρωτοδικείο Μονάχου) στις 3 Οκτωβρίου 2003. 

 

Πρόκειται για μια ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα στα γερμανικά δεδομένα ενός Συλλόγου, ο οποίος έχει τα θεμέλιά του στην παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ακόμη πιο συγκεκριμένα στα ήθη, έθιμα και στις λατρευτικές και μουσικές παραδόσεις κυρίως της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας. Ασφαλώς δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής κι εγγραφής μέλους στο Σύλλογο η εθνικότητα ή η τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, στην οποία ανήκει κάποιος.

 

Ο Σύλλογος είναι βεβαίως ανοικτός στον πολύπλευρο οικουμενικό διάλογο της Ορθοδοξίας με το λοιπό Χριστιανισμό και κάνει δεκτούς ως μέλη του και χριστιανούς άλλων ομολογιών και παρομοίων πολιτιστικών παραδόσεων κι ενδιαφερόντων.

 

Ο Σύλλογος δέχεται στους κόλπους του δύο κατηγορίες μελών: α) τα ψάλλοντα μέλη και β) τα μη ψάλλοντα μέλη. Όσοι διαθέτουν ήδη τις απαιτούμενες μουσικές γνώσεις αποτελούν αυτομάτως ως ψάλλοντα μέλη το «Βυζαντινό Χορό Ιεροψαλτών Μονάχου», ο οποίος ανήκει απευθείας και είναι ένα ουσιαστικό συστατικό του Συλλόγου Βυζαντινής Μουσικής.

Ασφαλώς χορωδία βυζαντινής μουσικής στο Μόναχο υπήρχε ανεπίσημα ήδη από το 1987 με πρωτοβουλία του υπογράφοντος. Ως μή ψάλλοντα μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι αγαπούν κι ενδιαφέρονται για τη μουσική παράδοση της Ορθοδοξίας και θέλουν να ενισχύσουν το έργο του Συλλόγου.

 

Στους βασικούς σκοπούς του Συλλόγου ανήκει η καλλιέργεια, στήριξη και διάδοση της βυζαντινής εκκλησιαστικής αφενός και της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής αφετέρου, κι αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με επιμόρφωση των νεώτερων γενεών. Άλλος σημαντικός σκοπός του Συλλόγου αποτελεί η ενίσχυση του ελληνικού πολιτισμού στη συνάντησή του με άλλους ευρωπαϊκούς και εξωευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Δίδεται επίσης ιδιαίτερο βάρος στην καλλιτεχνική ανταλλαγή ανάμεσα σε γερμανικούς κι ελληνικούς φορείς.

 

Όλοι αυτοί οι σκοποί επιτυγχάνονται απο τη μια πλευρά με τη διοργάνωση μουσικολογικών, θεολογικών και πολιτιστικών συναντήσεων με επιμόρφωση ενδιαφερομένων νέων μαθητών ή ενηλίκων, μουσικών ή ιεροψαλτών. Από την άλλη πλευρά διοργανώνονται είτε μουσικά κοντσέρτα είτε μουσικές εκδηλώσεις με αφορμή διάφορα εκκλησιαστικά γεγονότα, ακολουθίες, οικουμενικές συναντήσεις, καλλιτεχνικές εκθέσεις κ.α., στα οποία ο Σύλλογος καλείται και δίνει μέσω του Χορού Ιεροψαλτών τη μαρτυρία της βυζαντινής μουσικής κληρονομιάς.

 

Πρόεδρος του Συλλόγου και Χοράρχης: καθηγητής Πανεπιστημίου Μονάχου Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος

E-Mail: info@gmvm.org