Η ενημέρωση της BMW στους εργαζομένους στο Μόναχο για το Kurzarbeit

01.04.2020

 

Με ανακοίνωσή της η BMW δίνει απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα που μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο του Μονάχου λόγω της Kurzarbeit.

Καθώς αρκετοί Έλληνες εργάζονται στο εργοστάσιο ενημερώνουμε για μερικές "ερωτοαπαντήσεις" που θεωρούμε σημαντικές

 

1. Πρέπει να μείνω σε καραντίνα καθώς είμαι θετικός στον ιό και δεν μπορώ να πάω τις προγραμματισμένες διακοπές. Μπορώ να ακυρώσω την άδεά μου;

Απάντηση: Αν υπάρχει πιστοποιητικό ιατρού οι μέρες δεν θα χρεωθούν ως άδεια.

 

2. Μπορώ να ακυρώσω την αίτηση αδείας μου; 

Απάντηση: Όχι χωρίς προηγούμενη συνεννόηση. Κατά κανόνα ο εργαζόμενος πρέπει να πάρει την άδειά του.

 

3. Πρέπει να πηγαίνω στην εργασία μου όταν είμαι σε πρόγραμμα ,,περιορισμένου χρόνου εργασίας";

 

Απάντηση: Όχι δεν είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να βρίσκεται στο χώρο εργασίας του, ούτε να πάει σε άλλη εργασία (π.χ. από εργασία στην παραγωγή σε εργασία γραφείου). Πρέπει να είναι όμως διαθέσιμος, τόσο στον εργοδότη όσο και στην ομοσπονδιακή υπηρεσία εργασίας (Agentur für Arbeit) ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ενημερωθεί εάν σταματήσει η "εργασία περιορισμένου χρόνου".

 

4. Πρέπει να καταθέσω εγώ ως εργαζόμενος την αίτηση για "εργασία περιορισμένου χρόνου";

Απάντηση: Όχι, αυτό θα το κάνει ο εργοδότης

 

5. Τι υπολογίζεται στο μισθό μου;

Απάντηση: Η συμφωνία με το συμβούλιο εργαζομένων είναι 93% του μισθού (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπερωρίες). 

 

6. Ποιος θα με πληρώνει ;

Απάντηση: Ο εργοδότης (BMW). Το πρώτο μήνα ο μισθός θα είναι ο "κανονικός". Το δεύτερο μήνα θα γίνει ο ισοσκελισμός.

 

7. Τι γίνεται αν στο διάστημα της "εργασίας περιορισμένου χρόνου" βγω ελεύθερος ιατρού (Krankmeldung);

Απάντηση: Στο διάστημα του "Εntgeldfortzahlung" δηλ. τις πρώτες έξι εβδομάδες ο εργαζόμενος θα πληρώνεται από τον εργοδότη με βάση το μισθό της "εργασίας περιορισμένου χρόνου". Μετά την 6η εβδομάδα θα πληρώνεται από την ασφάλεια ασθενείας ( Krankenkasse).

 

8. Πρέπει να ξεδηλωθώ μόνος μου από το λεωφορείο εργαζομένων (Werksbus) ; Θα μου επιστραφούν τα χρήματα ; Θα μου επιστραφούν τα χρήματα για το εισιτήριο εργασίας "Jobticket";

Απάντηση: Όχι για το λεωφορεί εργασίας δεν χριεάζεται ο εργαζόμενος να κάνει κάτι. Τα χρήματα του εισιτηρίου για το λεωφορείο δεν θα "τραβηχτούν" από το λογαριασμό. Το "Jobticket"  θα συνεχίσει να το επιβαρύνεται ο εργαζόμενος καθώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει και προσωπικά. 

 

9. Τι γίνεται με τις ώρες που έχουν συγκεντρωθεί  από υπερωρίες;

Απάντηση: σε μερικές περιπτώσεις, και αυτό με βάση το νόμο (Sozialgesetzbuch 2), θα πρέπει πρώτα να "εξολφηθούν" οι ώρες αυτές πριν μπει κανείς στο πρόγραμμα "εργασίας περιορισμένου χρόνου" . Όποιος δεν έχει καθόλου υπερωρίες (ή και ώρεις μείον) μπαίνει απ ευθείας στο πρόγραμμα. Σε ,,επιπλέον ώρες στο λογαριασμό" (Plusstunden) θα μπει στο πρόγραμμα όταν φθάσει στο μικρότερο αριθμό ωρών εργασίας των τελευταίων 12 μηνών