Ο Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας FC HELLAS Μονάχου Γιώργος Κίτσιος εκλέχτηκε στο Προεδρείο του MSJ του Kreisjugendring

Ιστορικά ίσως να είναι και ο πρώτος Έλληνας που εκλέχτηκε στις χθεσινές διεργασίες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Προεδρείου) του Münchner Sport Jugend (MSJ).

 

H ομοσπονδία MSJ ανήκει στην συνομοσπονδία του Kreishungendring (KJR) Μονάχου η οποία έχει ως μέλη της δεκάδες ομοσπονδίες νέων της πόλης από διάφρους τομείς όπως εργασίας, πολιτισμού, κοινωνία, οικολογία, θρησκεία, αθλητισμό κλπ

 

Η MSJ σύμφωνα με το νόμο για βοήθεια παιδιών και νέων της πόλης αναγνωρισμένος φορέας από το Δήμο και χρηματοδοτείται από το Δήμο Μονάχου ε σκοπό την προώθηση και ενίσχυση δραστηριοτήτων των νέων και ομοσπονδιών.