· 

Έλληνες εξωτερικού: Απλοποιείται η απόκτηση ΑΦΜ

Έλληνες εξωτερικού ΑΦΜ

Με νέο νόμο απλοποιείται η διαδικασία απόκτησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  και για τοιυς κάτοικους εξωτερικού.

Συγκεκριμένα η απόκτηση ΑΦΜ θα μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε Εφορία χωρίς να είναι υποχρεωτική η προσέλευση του φορολογικού εκπροσώπου τους αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού αλλά αφού οι κάτοικοι εξωτερικού θα μπορούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. να εμφανιστούν είτε οι ίδιοι, είτε ο φορολογικός εκπρόσωπος που θα ορίσουν και με την προσκόμιση του πληρεξουσίου και το έντυπο Δ210 να αποκτήσουν ΑΦΜ.

 

απόφαση 1134/05-10-2022