· 

Ποια διπλώματα οδήγησης πρέπει να ανταλλαγούν μέχρι 19 Ιανουαρίου 2024

Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2033, όλες οι άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί πριν από το 2013 στις χώρες της ΕΕ πρέπει να ανταλλάσσονται. 

Στη Γερμανία, η ανταλλαγή πραγματοποιείται κλιμακωτά ανά έτος έκδοσης και ημερομηνία γεννήσεως.

 

Πότε είναι η επόμενη φάση:

Για τις χάρτινες άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1998, είναι καθοριστικό το έτος γέννησης του κατόχου της άδειας :

 

Εως 19 Ιανουαρίου 2024 πρέπει να αλλάξουν τα διπλώματα οδήγησης όσοι έχουν γεννηθεί από το 1965 έως το 1970 ενώ έως 19 Ιανουαρίου το 2025 πρέπει να αλλάξουν τα διπλώματά τους όσοι κάτοχοι έχουν γεννηθεί μετά το 1971 (και έχουν χάρτινα διπλώματα οδήγησης)

 

Στη συνέχεια θα μπουν τα διπλώματα οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε πλαστικές κάρτες. Σ αυτήν την κατηγορία σημασία έχει η ημερομηνία έκδοσης του διπλώματος οδήγησης και όχι η ημερομηνία γέννησης,

 

Συγκεκριμένα τα πλαστικά διπλώματα οδήγησης που έχουν εκδοθεί από

1999 έως 2001: πρέπει να ανταλλαγούν έως 19 Ιανουαρίου 2026

2002 έως 2004: πρέπει να ανταλλαγούν έως 19 Ιανουαρίου 2027

2005 έως 2007: πρέπει να ανταλλαγούν έως 19 Ιανουαρίου 2028

το 2008: πρέπει να ανταλλαγούν έως 19 Ιανουαρίου 2029

το 2009: πρέπει να ανταλλαγούν έως 19 Ιανουαρίου 2030

το 2010: πρέπει να ανταλλαγούν έως 19 Ιανουαρίου 2031

το 2011: πρέπει να ανταλλαγούν έως 19 Ιανουαρίου 2032

το 2012 εώς 18 Ιανουαρίου 2013: πρέπει να ανταλλαγούν έως 19 Ιανουαρίου 2033

 

Πού μπορώ να ανταλλάξω την άδεια οδήγησής μου;

Κατ' αρχήν, μπορείτε να ανταλλάξετε την άδεια οδήγησής σας στην αρμόδια για εσάς αρχή έκδοσης άδειας οδήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι επίσης δυνατό στα γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών.

 

Ποια έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή κατά την ανταλλαγή της άδειας οδήγησης;

  • Αποδεικτικό ταυτότητας (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης).
  • 1 φωτογραφία (τρέχουσα βιομετρική φωτογραφία)
  • Παλαιά πρωτότυπη άδεια οδήγησης

 

Υπάρχει τέλος για την ανταλλαγή άδειας οδήγησης;

Ναι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) (Κανονισμός τελών για μέτρα οδικής κυκλοφορίας), για τις επίσημες πράξεις επιβάλλονται τέλη. Κατ' αρχήν, επιβάλλεται τέλος 24,30 ευρώ καθώς και τέλος 1,00 ευρώ . Εάν είναι απαραίτητο, προκύπτουν πρόσθετα έξοδα 5,10 ευρώ για την άμεση αποστολή της νέας άδειας οδήγησης από το εθνικό τυπογραφείο .

 

Πόσο καιρό ισχύει η νέα άδεια οδήγησης;

Η νεοεκδιδόμενη άδεια οδήγησης ισχύει για 15 έτη - ανεξάρτητα από την υποκείμενη άδεια οδήγησης. Μετά τη λήξη της ισχύος αυτής, πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια οδήγησης. Ο κανονισμός αυτός χρησιμεύει ιδίως για την επικαιροποίηση της φωτογραφίας και, κατά περίπτωση, του ονόματος.