Σύσκεψη - συνάντηση για το μέλλον της Ελληνικής Κοινότητας

Στις 21 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ανοιχτή σύσκεψη - συνάντηση με θέμα την Ελληνική Κοινότητα Μονάχου. Στη ανοιχτή συνάντηση συμμετείχαν Έλληνες του Μονάχου καθώς και εκπρόσωποι φορέων/συλλόγων όπως οι Πρόεδροι του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου, ΤΕΓ Μονάχου, εθνικοτοπικών και αθλητικών συλλόγων καθώς και ο καθηγητής Βασίλειος Φθενάκης κ.α. 

Η επιτροπή επανεκκίνησης που είχε οριστεί στην τελευταία ΓΣ της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου το 2022 κατέθεσε την αξιολόγησή της από την καταγραφή των οικονομικών και διοικητικών δεδομένων 
καταλήγοντας ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει θετική έκβαση από τη συνέχιση της προσπάθειας επανεκκίνησης της Ελληνικης Κοινότητας Μονάχου όπως είναι στη σημερινή της μορφή. 
Ακολούθησαν τοποθετήσεις των παρόντων και διάλογος.

Όσον αφορά την άποψη για τη δημιουργία ενός νέου φορέα συμφωνήθηκε το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Στη συνέχεια από παρευρισκόμενους εκφράστηκε η επιθυμία συμμετοχής στην επιτροπή καταστατικού (ανοιχτή επιτροπή σ ενδιαφερόμενους) η οποία μέσα από διάλογο και ανοιχτές διαδικασίες θα καταλήξει σε σχέδιο καταστατικού και στη συνέχεια ( σε 2-3 μήνες) στην ψήφισή του και κατ επέκταση στην ίδρυση νέου φορέα.

Μετά την ιδρυτική συνέλευση θα ακολουθήσει - περίπου μετά από ένα μήνα - εκλογή οργάνων όπως θα ορίζονται από το καταστατικό του νέου φορέα.

Το προεδρείο της συνάντησης