· 

Πόσοι Έλληνες σπουδάζουν στην Γερμανία

Στοιχεία όσον αφορά τους Ελληνες φοιτητές στην Γερμανία δημοσίευσε ο Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος DHW με αναφορά σε  πρόσφατη δημοσίευση στατιστικών τόσο της κρατικής γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας DESTAT όσο και της γερμανικής υπηρεσίας ακαδημαϊκών ανταλλαγών DAAD.

 

Ετσι  ο αριθμός των φοιτητών και φοιτητριών με ελληνική υπηκοότητα που σπουδάζουν στην Γερμανία το χρονικό διάστημα 2022/2023 ανέρχεται στους 6.886. Με αυτόν τον αριθμό η Ελλάδα κατέχει την 19η θέση μεταξύ των πρώτων 20 ξένων κρατών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ινδία με 43.000 φοιτητές, ακολουθούν η Κίνα με 42.000, η Τουρκία με 25.000, η Συρία με 21.000, η Αυστρία με 17.000 και η Ιταλία με 15.000.

 

Διαχρονικά ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών στην Γερμανία αυξάνεται κάθε χρόνο. Ξεκινώντας από το 2008 ο αριθμός τους ήταν κάτι περισσότερο από 5.000. Το 2014 ξεπέρασε τους 7.000 και το 2017 κόντεψε να φθάσει τους 8.000. Από αυτούς το 2017 σχεδόν 600 σπούδαζαν με υποτροφίες του γερμανικού κράτους, ενώ το 2022 ο αριθμός αυτών αυξήθηκε στους περίπου 1500 που σπουδάζουν με υποτροφίες του γερμανικού κράτους και της Ε.Ε. (Εράσμους) στην Γερμανία.

Σύμφωνα με τις στατιστικές οι Έλληνες προτιμούν τις εξείς σχολές/κατευθύνσεις: Νομική (32%), Πολυτεχνείο (27%), Γλωσσολογία, πολιτιστικές και ανθρωπιστικές σπουδές (16%), Μαθηματικά και φυσικές επιστήμες (12%), Ιατρική (6,7%), Τέχνη, Μουσική και Αθλητικές Επιστήμες (4,4%), Κτηνιατρική (1%).

 

Έρευνα της Γερμανίας αποδεικνύει: το δημόσιο κόστος αποσβένεται αν το 30% των αποφοίτων παραμείνει για πέντε χρόνια στην χώρα

Έρευνα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και της γερμανικής υπηρεσίας ακαδημαϊκών ανταλλαγών DAAD έδειξαν ότι οι αλλοδαποί φοιτητές έχουν θετική επίδραση στα πανεπιστήμια υποδοχής όπως και στις οικονομίες των χωρών υποδοχής, όπως απέδειξε η σύγκριση της έρευνας με την κατάσταση στις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ελβετία και την Ισπανία.

 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι φοιτητές που ήρθαν στη Γερμανία από το εξωτερικό εκείνο το χρονικό διάστημα ξόδεψαν 1,531 δισεκατομμύρια ευρώ για κατανάλωση - το υψηλότερο ποσό σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της μελέτης. Αυτή η καταναλωτική δαπάνη οδήγησε σε φορολογικά έσοδα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ στους δημόσιους προϋπολογισμούς, τα οποία αντιστοιχούν σε 2.500 ευρώ ανά φοιτητή. Αυτή η προστιθέμενη αξία οδηγεί επίσης σε επιπτώσεις στην απασχόληση που αντιστοιχεί σε 22.000 θέσεις εργασίας.

 

Υπάρχουν επίσης θετικές οικονομικές επιπτώσεις μετά την αποφοίτηση, οι οποίες είναι σημαντικά υψηλότερες από το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών. Το συμπέρασμα είναι ότι οι οικονομικές επιπτώσεις σημαίνουν ότι η προηγούμενη δημόσια δαπάνη για την παροχή θέσεων σπουδών και υποτροφιών έχει ήδη αποσβεστεί, εάν το 30% των αποφοίτων εργάζεται στη Γερμανία για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

 

Η Γερμανία χαίρεται και καλοδέχεται ξένους φοιτητές

Η Γερμανία δέχεται ευχαρίστως ξένους φοιτητές διότι τους θεωρεί άτομα που συμβάλλουν στην ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και εμπειριών. Οι ξένοι φοιτητές αποφέρουν επίσης πολύ απτά οικονομικά οφέλη. Επενδύουν, καταναλώνουν, πληρώνουν φόρους και εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας. Η προσέλκυση φοιτητών από όλο τον κόσμο στη Γερμανία και η διατήρησή τους εδώ μετά την αποφοίτησή τους απαιτεί επενδύσεις στα πανεπιστήμιά που αποδίδουν γρήγορα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ομόσπονδα κρατίδια και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχουν θέσει ως στόχο την περαιτέρω αύξηση του αριθμού τους.

 

Ένα άλλο βασικό επιχείρημα είναι ότι η επένδυση σε λαμπρά μυαλά από όλο τον κόσμο αποδίδει ανεξάρτητα από το αν οι ξένοι φοιτητές θα παραμείνουν στη χώρα όπου σπουδάζουν ή θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Επίσης η κινητικότητα έχει θετικά αποτελέσματα: Οι επιστρέφοντες είναι διαθέσιμοι στη χώρα τους με αυξημένη τεχνογνωσία και λειτουργούν ως φίλοι και πρεσβευτές της Γερμανίας. Όσοι μένουν αποτελούν μια αμοιβαία επωφελής γέφυρα για το εμπόριο και τις πολιτιστικές ανταλλαγές με την χώρα προέλευσής τους. Όσοι μείνουν και λόγω των σπουδών τους θα κατέχουν άπταιστα την γλώσσα και θα είναι πλέον πλήρως ενσωματωμένοι.

 

Η Γερμανία στην τρίτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των πλέον δημοφιλών χωρών

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του DAAD για το 2023 η Γερμανία έχει ενταχθεί στις τρεις πιο περιζήτητες χώρες για σπουδές στον κόσμο. Μόνο τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου προσελκύουν περισσότερους διεθνείς υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές. Αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς οι διεθνείς φοιτητές είναι μετανάστες με υψηλά προσόντα και συχνά ενδιαφέρονται πολύ να εργαστούν στη Γερμανία για κάποιο χρονικό διάστημα ή μόνιμα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Πηγή: Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος DHW