· 

Παρέλαση 5ου Δημοτικού Σχολείου Μονάχου για εθνική επέτειο