Ελλάδα: Η νέα αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ)

Χωρίς σημαντικές αλλαγές όσον αφορά ταξιδιώτες από την Ευρώπη η νέα αεροπορική οδηγία (NOTAM) της Ελληνικής Πολιτικής Αεροπορίας έως 18 Απριλίου

 

Όσον αφορά τα απαραίτητα πιστοποιητικά: 

 

α)Πιστοποιητικό εμβολιασμού με χρονική ισχύ έως εννέα (9) μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού και χωρίς χρονικό περιορισμό για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση.

 

β) Πιστοποιητικό νόσησης που διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

 

γ) Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος, με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την άφιξη τους στην Ελλάδα

 

Έλεγχοι σε παιδιά από πέντε (5) ετών και άνω: Η υποχρέωση των προϋποθέσεων για είσοδο στην Ελλάδα ισχύει για παιδιά από πέντε (5) ετών και άνω.

 

Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα δύνανται να υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο: Όσον αφορά τους επιβάτες εξωτερικού, όλοι δύνανται να υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο με PCR ή rapid test κατά την άφιξη τους.