Ταξίδια στην Ελλάδα στις διακοπές του Πάσχα - Τι ισχύει

Ταξίδια στην Ελλάδα στις διακοπές του Πάσχα - Τι ισχύει

Γερμανία - Ελλάδα

  • Δεν χρειάζεται πλέον συμπλήρωση της φόρμας επιβάτη (PLF)

Πιστοποιητικά άνω των 5 ετών:

α)Πιστοποιητικό εμβολιασμού με χρονική ισχύ έως εννέα (9) μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού δηλ. δύο δόσεις και χωρίς χρονικό περιορισμό για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση.

ή

β) Πιστοποιητικό νόσησης που διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

ή

γ) Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος, με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την άφιξη τους στην Ελλάδα.

 

Επιστροφή στην Γερμανία:

Από 12 ετών και άνω

α)Πιστοποιητικό εμβολιασμού με χρονική ισχύ έως εννέα (9) μήνες και 14 μέρες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού δηλ. δύο δόσεις και χωρίς χρονικό περιορισμό για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση.

Μόλυνση + μια δόση εμβολίου: 

Μια δόση + μόλυνση: 29 μέρες μετά

Όποιος έχει εμβολιαστεί με Johnson & Johnson χρειάζεται μια επιπλέον δόση για να θεωρείται πλήρως εμβολιασμένος

 

β) Πιστοποιητικό νόσησης, 28 μέρες μετά τη νόσηση έως 90 μέρες

 

γ) Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος, με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα 48 ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός (48) ωρών πριν από την άφιξη τους στην Ελλάδα.