· 

Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου: Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι κατά το τρέχον χρονικό σημείο συγκεντρώνουμε αρχικά τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων γονέων, δεν διεξάγουμε εγγραφές.

 

Προς το παρόν παρακαλείσθε να στείλετε ένα μήνυμα στη διεύθυνση info@teg-muc.de με

 

α) το ονοματεπώνυμο του παιδιού

β) την ημερομηνία γέννησης του παιδιού

και γ) το ονοματεπώνυμο και των δύο γονέων

δηλώνοντας ότι επιθυμείτε να γράψετε το παιδί σας από το Σεπτέμβριο 2024.

 

Η απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου (ΤΕΓ) είναι να πάει ο μαθητής/η μαθήτρια στην Α΄ τάξη στο γερμανικό σχολείο από το Σεπτέμβριο 2024.

 

Αν τα παιδιά σας πηγαίνουν σε μεγαλύτερη τάξη, επιθυμούν να μάθουν ελληνικά και είναι ηλικίας 9-12 ετών, μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα ενδιαφέροντος στην παραπάνω διεύθυνση δηλώνοντας την ακριβή ηλικία, την τάξη και το βαθμό γλωσσικής επάρκειάς τους (αν μιλάνε, γράφουν, διαβάζουν).

 

Αν υπάρχουν αρκετές δηλώσεις, οργανώνουμε τμήμα για την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.

 

Επίσης: Αν τα παιδιά σας έχουν επαρκείς γνώσεις ελληνικής σε γραπτό και προφορικό λόγο, μπορούν να καταταχθούν μετά από μια αξιολόγηση σε μεγαλύτερη τάξη.

 

Από το Σεπτέμβριο 2024 θα λειτουργήσει προσχολικό τμήμα, όπου έχουν δυνατότητα φοίτησης όσα παιδιά θα πάνε Α΄ τάξη δημοτικού από το Σεπτέμβριο 2025.

 

Το αργότερο τον Μάιο 2024 θα καλέσουμε τους γονείς σε ενημερωτική συνάντηση/γνωριμία και για την επίσημη εγγραφή.

 

Το Δ.Σ.

Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου