· 

Τα ΤΕΓ σε εκδήλωση για μητρικές γλώσσες

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου συμμετείχαν στις 25/02/2024 σε σημαντική εκδήλωση με το εξειδικευμένο θέμα "Fachaustausch - Förderung der Herkunftssprachen in München und Bayern", όπου παρουσιάστηκε το μοντέλο της λειτουργίας των ΤΕΓ Μονάχου. 

 

Με την επικοινωνία με εκπροσώπους άλλων εθνικοτήτων ανταλλάξαμε σημαντικές πληροφορίες για την λειτουργία των σχολείων μας κι εμπλουτίσαμε τις εμπειρίες μας.

 

Η χθεσινή εκδήλωση αποτελεί την απαρχή παρόμοιων εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν με σκοπό την συσπείρωση όλων των εμπλεκόμενων στο μάθημα μητρικής γλώσσας στο Μόναχο και τη διαμόρφωση μιας βάσης για την ενίσχυση των θέσεών μας προς τους αρμόδιους εταίρους της βαυαρικής πολιτείας για εκπαιδευτικά θέματα πολυγλωσσίας.