· 

Βαυαρία: Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Piazolo

Σχολεία Βαυαρίας: Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Michael Piazolo 

 

Οι τάξεις 5 έως 10 (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) θα μειωθεί ο αριθμός εργασιών (Schulaufgaben) που καθορίζουν το βαθμό.

 

Στην 4η τάξη (προαγωγική για δευτεροβάθμια εκπαίδευση)  οι εργασίες θα μειωθούν σε 14 από 18 που ήταν προγραμματισμένες.

 

Τα ενδεικτικά θα δοθούν στους μαθητές στις 5 Μαρτίου (αντί 12 Φεβρουαρίου) έτσι ώστε να δοθεί ο χρόνος να καταγραφεί η πραγματική απόδοση των μαθητών) 

 

Ο Υπουργός Παιδείας υπερασπίστηκε την απόφαση της κατάργησης των σχολικών διακοπών του καρναβαλιού (15 έως 19) και παρουσίασε το επιχείρημα ότι "πολλές τάξεις θα ξεκινήσουν τα μαθήματα με αυτοπρόσωπη παρουσία στις 8 Φεβρουαρίου. Θα ήταν παιδαγωγικά λάθος μια εβδομάδα μετά να στέλναμε τους μαθητές εκ νέου σε διακοπές".