· 

Αντιπαράθεση συλλόγων γονέων Μονάχου - ΥΠΕΠΘ

Αντιπαράθεση συλλόγων γονέων Μονάχου - Υπουργείου Παιδείας

Μέσω της δημοσίευσης των εγγράφων από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων Μονάχου προκύπτει μια νέα αντιπαράθεση συλλογικών οργάνων των γονέων των ελληνικών σχολείων Μονάχου και του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας:

 

Πως ξεκίνησε;

Το Νοέμβριο του 2020 γίνεται γνωστή η συγκρότηση άμισθης επιτροπής από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας με στόχο να "εξετάσει τη δυνατότητα μετατροπής των ελληνικών σχολείων της Βαυαρίας, που ακολουθούν δίγλωσσο πρόγραμμα σπουδών, σε γερμανικού τύπου σχολεία".

 

Τι φοβούνται οι γονείς;

Την υποβάθμιση των ελληνικών σχολείων κάτι που προκύπτει από μια σειρά ερωτήματα που θέτουν και αφορούν π.χ. 

 

Τι προοπτικές θα έχουν τα παιδιά μας μετά την αναδιοργάνωση του ελληνικού Δημοτικού/Γυμνασίου σε Mittelschule; - Ποιο θα είναι το προτέρημα με αυτή την αλλαγή, σε σχέση με το παρόν σύστημα που έχουμε; - Ποιο αναλυτικό πρόγραμμα θα ακολουθήσει το μελλοντικό ελληνικό σχολείο; - Ποιος θα είναι ο φορέας και που θα υπάγονται τα ελληνικά σχολεία του Μονάχου; - Αν θα αλλάξει η δομή βασικών ελληνικών διδασκόμενων μαθημάτων όπως, λ.χ., η Ιστορία, η Ελληνική Γλώσσα και τα αντίστοιχα βιβλία τους, ειδικά για την 5η και 6η Δημοτικού; (ή θα παραμείνουν τα ίδια στη νέα δομή;)  - Εάν οι αλλαγές θα ισχύουν σε όλα τα σχολεία του Μονάχου που θα παραμείνουν σε λειτουργία ή αφορά μόνο τα σχολεία που θα λειτουργήσουν στο νέο κτίριο στο Berg am Laim; - Τα παιδιά στα υπόλοιπα σχολεία στην περιοχή του Μονάχου (πέραν των 500 μαθητών), που θα πάνε; Και τι εκπαιδευτικό σύστημα θα ακολουθούν; 

 

Επιπλέον καταθέτουν την ένστασή τους ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει εντάξει στο διάλογο τους εκπροσώπους των γονέων.

 

Από την απάντηση της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας προκύπτει ότι η συζήτηση αφορά το νέο υπό κατασκευή σχολικό κτίριο στο Berg am Laim και ότι είναι συνέχεια της απόφασης Ελλάδας - Δήμου Μονάχου από το 2019 (δηλαδή από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΠΘ).

 

Αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή της

1) Ένα καινούριο σχολείο πρέπει να αδειοδοτηθεί με βάση όσα ορίζονται στην ισχύουσα γερμανική Schulordnung. Από αυτή έχει απαλειφθεί ο όρος Hauptschule διότι όλα τα τέτοιου τύπου γερμανικά σχολεία έχουν μετατραπεί σε Mittelschule. Αυτό απαιτούν άλλωστε εγγράφως οι γερμανικές αρχές προκειμένου να μας παραχωρήσουν 4.500 τ.μ. και 500 θέσεις στο σχολείο που θα ανεγερθεί στο Berg am Laim βάσει της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ Δήμου Μονάχου και Ελληνικής Δημοκρατίας στις 31.05.2019

 

2) Το τμήμα του σχολείου που θα ανεγερθεί στο Berg am Laim για να δοθεί στο Ελληνικό Κράτος θα πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τη Βαυαρική κυβέρνηση (Förderfähig). Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η ανέγερση βάσει της ως άνω συμφωνίας της 31.05.2019

 

3) Αν μετεξελιχθεί το σχολείο σε Mittelschule και αποκτήσει έτσι ένα χαρακτηρισμό που υπάρχει ήδη στη Schulordnung, ανοίγει ο δρόμος για την διεκδίκηση της λειτουργίας Ολοήμερου σχολείου, του οποίου το ωρολόγιο πρόγραμμα θα προσφέρει στους μαθητές μαθήματα επιλογής ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους και όπου θα μπορεί να υπάρξει και αύξηση των ωρών ελληνικών μαθημάτων.

 

Απάντηση στην απάντηση της Επιτροπής του ΥΠΕΠΘ από το Σύλλογο Γονέων

Ο Σύλλογος δεν δηλώνει ικανοποίηση από τις απαντήσεις της και κατηγορεία για "ασάφειες"