· 

Τα νέα στοιχεία για την ανεργία στο Μόναχο

Η αρμόδια υπηρεσία για την εργασία ανακοίνωσε τα στοιχεία όσον αφορά την εξέλιξη της ανεργίας στο Μόναχο.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο αριθμός των ανέργων στο Μόναχο αυξήθηκε τον Ιανουάριο κατά 4.987 φθάνοντας συνολικά τους 53.891 (από 4,5% σε 5%). Η αύξηση όμως θεωρείται αναμενόμενη για το συγκεκριμένο χρονικό διάτημα. Τον αντίστοιχο μήνα το 2020 δηλ. από Δεκέμβριο 2019 σε Ιανουάριο 2020 ο αριθμός των ανέργων είχε αυξηθεί κατά 4.501.

 

Επίσης 1.759 επιχειρήσεις στο Μόναχο δήλωσαν στην αρμόδια υπηρεσία 13.445 εργαζόμενους με εργασία περιορισμένου χρόνου (Kurzarbeit). Τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν 1.672 οι δηλώσεις για 13.445 εργαζόμενους. 

 

Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Ζαγούρης