· 

Το Σχολείο «Αριστοτέλης» σε Lockdown

Διανύοντας την πέμπτη εβδομάδα του lockdown, το σχολείο μας κάνει μία ανασκόπηση της μέχρι τώρα πορείας του, θέτοντας παράλληλα το πλαίσιο για τη μελλοντική του πορεία.

 

Αρχικά θέλουμε για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε θερμά τους γονείς του σχολείου μας και το Förderverein για την άψογη συνεργασία μας, την υπομονή τους και τη δύναμη και αντοχή που έδειξαν και δείχνουν στους δύσκολους αυτούς καιρούς.

 

Ήδη από το πρώτο lockdown, τον Μάρτιο του 2020, το σχολείο μας εισήγαγε ως μοναδικό δημοτικό σχολείο στο Μόναχο και με την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών μας την παιδαγωγική πλατφόρμα Edupage, την οποία και χρηματοδοτεί το Συντονιστικό Γραφείο Μονάχου και η οποία, χάρη στις πολλαπλές εφαρμογές της, μας έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το εκπαιδευτικό μας έργο με καθημερινή επικοινωνία με τους μαθητές μας, παρέχοντας εκπαιδευτικό υλικό, εξηγήσεις, βοήθεια και αμεσότητα στην επικοινωνία, φροντίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ενισχύσει την επαφή μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

 

Το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας συνιστά τη σύγχρονη διδασκαλία για τα δημοτικά σχολεία, αλλά δεν την καθιστά υποχρεωτική, λόγω του ότι η διάρκεια που πρέπει να περνά ένας μικρός μαθητής του δημοτικού μπροστά στην οθόνη, είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που αντιστοιχεί σε μαθητές του Γυμνασίου, Λυκείου κτλ.

 

Το Συντονιστικό Γραφείο επέλεξε να ακολουθήσει την ελληνική οδό, η οποία προβλέπει τη σύγχρονη διδασκαλία σε καθημερινή βάση και στα δημοτικά και το οποίο μας βρίσκει σίγουρα σύμφωνους ως εκπαιδευτικούς. Χωρίς όμως να έχει εξασφαλιστεί η στήριξη ή καθοδήγηση, ώστε τα σχολεία να διεξάγουν τη σύγχρονη διδασκαλία. Το σχολείο μας αφέθηκε κυριολεκτικά στην τύχη του, να λειτουργήσει όπως θέλει ή όπως μπορεί.

 

Τα σχολεία μας βρίσκονται στην πλεονεκτική αλλά και δύσκολη θέση να διατελούν το έργο τους ακολουθώντας δύο εκπαιδευτικά συστήματα, το ελληνικό και το βαυαρικό. Η χρήση οποιασδήποτε εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ορίζεται από το εκάστοτε υπουργείο παιδείας και δεν είναι προσωπική υπόθεση του κάθε σχολείου ή του κάθε εκπαιδευτικού. Ο λόγος που γίνεται αυτό, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με πολύ ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν τους ανήλικους μαθητές ενός σχολείου. 

 

Κάποιες πλατφόρμες έχουν πολύ σωστά κριθεί ακατάλληλες επειδή ακριβώς δεν παρέχουν αυτή την ασφάλεια σε σχέση με τα δεδομένα των μαθητών μας και επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διαρροής. Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας συνιστά μόνο την πλατφόρμα Webex, στην οποία και παρέχει την πρόσβαση για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας, ως υπαλλήλων του ελληνικού δημοσίου. Το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας συνιστά την πλατφόρμα MS Teams, της οποίας η εισαγωγή σε κάθε σχολείο γίνεται από ειδικούς εφαρμογών πληροφορικής.

 

Οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί των σχολείων μας (οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των ελληνικών σχολείων) δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των ελληνικών δημοσίων υπαλλήλων και άρα δεν έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα webex. Στο σχολείο μας εργάζονται αυτή τη στιγμή 5 συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στo Webex, καθότι το ελληνικό υπουργείο παιδείας δεν έχει προβλέψει τη στήριξη αυτών των εκπαιδευτικών μέσω της παροχής κωδικών.

 

O ρόλος μας ως εκπαιδευτικοί καθιστά άμεση προτεραιότητα το καλό και την ασφάλεια των μαθητών μας, καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Oι πρόχειρες και γρήγορες λύσεις δεν αποτελούν επιλογή. Η μία λύση που προτάθηκε, προκειμένου να περάσουμε γρήγορα και χωρίς σχεδιασμό στη σύγχρονη διδασκαλία ήταν να μοιράζονται οι κωδικοί μεταξύ των εκπαιδευτικών, κάτι το οποίο έχει νομικές συνέπειες σε οποιοδήποτε κράτος.

Η επόμενη λύση, η χρήση του εργαλείου τηλεδιάσκεψης Zoom, έχει αποκλεισθεί τόσο από το ελληνικό όσο και από το βαυαρικό υπουργείο παιδείας ως μη ασφαλής λόγω του κινδύνου διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Καταλήγουμε λοιπόν στη χρήση 2 διαφορετικών λογισμικών (Webex, Microsoft Teams) χωρίς οποιαδήποτε βοήθεια, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται όλη η λειτουργία του σχολείου και να επιβαρύνονται οι γονείς των σχολείων μας χωρίς ιδιαίτερο λόγο.

 

Πολλές φορές αναγκαστήκαμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις των γονιών, «Μα είναι ανάγκη να τα κάνετε όλα τόσο περίπλοκα; Γιατί διαλέξατε δύο διαφορετικές πλατφόρμες;»

 

Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, θυσιάζοντας τον προσωπικό τους χρόνο, εισήγαγαν την πλατφόρμα Microsoft Teams και φρόντισαν-φροντίζουν δουλεύοντας εκτός του ωραρίου τους, για την ομαλή της λειτουργία, παρέχοντας παράλληλα φύλαξη εκτάκτου ανάγκης, όπως πολύ σωστά προβλέπεται από το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να στηριχθούν όλοι οι γονείς, κάτι το οποίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στα σχολεία της Ελλάδας.

 

Την προεργασία δηλαδή που έκανε ένα ολόκληρο υπουργείο παιδείας για τα σχολεία της Ελλάδας ή οι ειδικοί εφαρμογών πληροφορικής στα σχολεία της Βαυαρίας, ανέλαβαν να διατελέσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στο δικό μας σχολείο ! Η εισαγωγή μιας καινούργιας πλατφόρμας όπως το Microsoft Teams απαιτεί τεράστια προετοιμασία και τεχνολογική υποστήριξη.

Προϋποθέτει χρόνο, συντονισμό, συντήρηση και γνώσεις πληροφορικής, τα οποία και δεν αποτελούν μέρος της δουλειάς των εκπαιδευτικών, αλλά ούτε και οποιωνδήποτε εθελοντών, εκτός του σχολείου που έχουν την καλή θέληση να βοηθήσουν αφιλοκερδώς τα σχολεία. Είναι υποχρέωση και καθήκον των υπεύθυνων φορέων των σχολείων μας να φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία των σχολείων μας, μέσω πρόβλεψης, οργάνωσης, και ξεκάθαρων οδηγιών κοινών για όλα τα σχολεία και τέλος μέσω συνεχούς τεχνολογικής υποστήριξης, για όσον καιρό διαρκέσουν οι δύσκολοι αυτοί καιροί.

 

Ως ένα κομμάτι της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, θεωρούμε ότι τα σχολεία του Μονάχου οφείλουν να έχουν κοινή γραμμή σε σχέση με τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου.

 

Ως ελληνικά σχολεία του Μονάχου, θέλουμε να εμφανιζόμαστε ενωμένα προς τα έξω ως ένας φορέας που στόχο του έχει την προώθηση και στήριξη της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό και ακολουθεί μία κοινή γραμμή σε σχέση με τη χρήση λογισμικού για τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Πιστεύουμε ότι ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που αποτελεί μία τεράστια πρόκληση για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, οι αρχές της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, είναι οι μόνες που θα μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.