· 

1ο Δημοτικό: Ανακοίνωση για εγγραφές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας κάνουμε γνωστό, ότι την Τετάρτη 10  Μαρτίου 2021 έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με το Schulamt  οι εγγραφές των μαθητών | μαθητριών της πρώτης τάξης για το σχολικό έτος 2021/ 2022, από  14.00μμ - 19.00μμ με συγκεκριμένα  ραντεβού, με κάθε επιφύλαξη λόγω των συνθηκών. Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε άμεση επαφή με το σχολείο μέσω Email.   

 

Εγγράφονται:

1. Υποχρεωτικά τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01.10.2014 έως και 30.09.2015

 

2. Τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01.10.2015 έως και 31.12.2015, µετά από αίτηση των γονέων και εφόσον η πνευματική και σωµατική ανάπτυξη των παιδιών το επιτρέπει. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν σε Τεστ Σχολικής Ωριμότητας από επιτροπή δασκάλων, σε ημερομηνία που θα σας ανακοινωθεί την ηµέρα των εγγραφών.

 

3. Τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2016 εάν υπάρχει γνωμάτευση από σχολικό Ψυχολόγο (SCHULPSYCHOLOGISCHES GUTACHTEN).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

 

1. Διαβατήριο του παιδιού, Διαβατήρια των γονέων

 

2. Πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήµο ή την Κοινότητα, όπου το παιδί είναι εγγεγραμµένο  στην Ελλάδα. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Γερμανία είναι απαραίτητο το γερμανικό πιστοποιητικό

 

3. Πιστοποιητικό υγείας από την αρµόδια Υπηρεσία της πόλης του Μονάχου. Ραντεβού

στο τηλέφωνο 233 963 63

 

4. Βιβλιάριο εµβολίων

 

5. Δήλωση κατοικίας (Anmeldebescheinigung) γονέων και  µαθητή | μαθήτριας

 

 

Απαραίτητη κατά την εγγραφή είναι η παρουσία των παιδιών που πρόκειται να εγγραφούν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του Σχολείου.

 

 

Από τη Διεύθυνση