· 

Μόναχο: Αγοραστική δύναμη και ενοίκια

Ανάλυση των δεδομένων του 2020 από το πορτάλ Immowelt καταγράφουν το μέσο όρο της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων του Μονάχου σε 31.385 € ετησίως. Σε ποσοτό είναι κατά 33% μεγαλύτερο από τον πανγερμανικό μέσο όρο (23.637 €).

 

Όμως τα ενοίκια συνεχίζουν να βρίσκονται στα ύψη με διάμεση τιμή 18,60 € το τ.μ. τι στιγμή που ο πανγερμανικός μέσος όρος είναι 8 €. Δηλαδή κατά 133% υψηλότερη τιμή.

 

Η ανησυχία που περιγράφει η ανάλυση εστιάζεται στο γογονός ότι ο περιορισμένος χρόνος εργασίας (Kurzarbeit) , οι απολύσεις και οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο τη διαφορά.