· 

Δήμος Μονάχου: Ο νέος πίνακας ενοικίων 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού Συμβουλίου του Μονάχου (Sozialausschuss) δημοσίευσε τον νέο πίνακα ("καθρέφτη" ) ενοικίων της πόλης για το 2021 και έχει σαν σκοπό ενοικιαστές και ιδιοκτήτες να έχουν μια εικόνα για την εξέλιξη των τιμών και να μπορούν να γνωρίζουν αν δικαιολογείται αύξηση του ενοικίου.

Ο νέος πίνακας αφορά τις 500.000 περίπου κατοικίες στο Μόναχο που νοικιάζονται στην ελεύθερη αγορά (δηλ.δεν αφορά π.χ. κοινωνικές κατοικίες)

 

Σύμφωνα με τον νέο πίνακα

  • Ο μέσος όρος τιμής ανά τ.μ.είναι 12,05 € (2019: 11,69 €)
  • Ο μέσος όρος κόστους των κοινόχρηστων είναι 1,99€ ανά τ.μ.(2019:1,92 €)
  • Ο μέσος όρος του κόστους για θέρμανση και ζεστό νερό είναι 1,06 € ανά τ.μ. (2019: 1,03 €)

Σημειώνεται ότι η σύγκριση γίνεται με το 2019 γιατί είναι ο τελευταίος πίνακας που είχε δημοσιεύσει ο Δήμος Μονάχου