· 

Προξενείο Μονάχου: Από σήμερα "εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση"

Από σήμερα 16 Μαρτίου 2021 το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Mόναχο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδος στις οποίες αρχίζει να λειτουργεί η εφαρμογή MyConsulLive.

 

Μέσω της εφαρμογής αυτής, οι Έλληνες που διαμένουν στην Έσση, στη Ρηνανία-Παλατινάτο και στο Σάαρλαντ  μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να εξυπηρετηθούν, μέσω τηλεδιάσκεψης, για μία από τις προσφερόμενες υπηρεσίες:

-πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού

 

-βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης/γέννησης/διαμονής

-αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης

-δήλωση δικαιούχου σύνταξης

-αιτήσεις/αναφορές"

 

Tο myConsulLive είναι η νέα πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης & εξυπηρέτησης για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου αιτήματός σας, μέσω τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης, με ραντεβού, από υπαλλήλους των κατά τόπους Προξενικών Αρχών του Υπουργείου Εξωτερικών για Έλληνες πολίτες, μονίμους κατοίκους του εξωτερικού. 

Στόχος του myConsulLive  είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης στους Έλληνες πολίτες, μονίμους κατοίκους εξωτερικού, χωρίς τη φυσική μετάβαση τους στις κατά τόπους Προξενικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών, της χώρας όπου κατοικούν. Με την ψηφιακή πλατφόρμα αναβαθμίζεται και βελτιώνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση τους.

 

Τα υπόλοιπα Προξενεία που είναι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα