· 

Βαυαρική αστυνομία: Προσοχή σε SMS

Η εγκληματική υπηρεσία της Βαυαρίας εφιστά (ακόμη μια φορά) την προσοχή στους παραλήπτες τηλεφωνικού μηνύματος - SMS - που παροτρύνει τον παραλήπτη να μπει σε συγκεκριμένο σύνδεσμο που "ενημερώνει" για δήθεν παραλαβή πακέτου και να το πιστοπιήσει.

 

Υπάρχει κίνδυνος, αναφέρει η ανακοίνωση, να φορτωθεί το κινητό σας με κακόβουλο λογισμικό το οποίο, μεταξύ άλλων, προκαλεί μαζική αποστολή SMS!

 

Ακόμη και λογισμικό με το οποίο μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως παρακολούθηση του Smartphonή του Tablet.

 

Η αστυνομία συνιστά τα παρακάτω βήματα: 

 

Ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "πτήσης" , 

Επικοινωνήστε με τον πάροχο και ενεργοποιήστε φραγή σε άλλον πάροχο.

 

Σε όποιον έχει συμβεί συγκεκριμένο περιστατικό η αστυνομία έχει δημιουργήσει ειδική τηλεφωνική γραμμή στον αριθμό : 089 / 1212-4400