· 

Μόναχο: 1.000 θέσεις εργασίας για νηπιαγωγούς

Το Μόναχο αντιμετωπίζει πρόβλημα με προσωπικό σε νηπιαγωγεία, βρεφοκομεία και ημερήσια φύλαξη παιδιών. Τουλάχιστον 1.000 θέσεις εργασίας είναι κενές.

 

Γι αυτό το λόγο ο Δήμος Μονάχου ξεκινάει από σήμερα το πρόγραμμα "Recruiting-Kampagne", προκειμένου να απευθυνθεί στοχευμένα σε προσωπικό.

 

Μέσω της καμπάνιας ο Δήμος Μονάχου θέλει να αντιμετωπίσει και την παραπληροφόρηση που υπάρχει στον συγκεκριμένο κλάδο εργασίας αναφέρει στη σελίδα του όπως για παράδειγμα το θέμα του μισθού. Ο μισθός φθάνει για ένα εκπαιδευμένο νηπιαγωγό τα 3.500 € (μεικτά) μηνιαίως

 

Η σελίδα του Μονάχου για την καμπάνια