· 

Επαφές: Τι επιτρέπεται από σήμερα στο Μόναχο

Στο Μόναχο αλλά και στις πόλεις και κοινότητες που ανήκουν στην Περιφέρεια του Μονάχου επιτρέπονται από σήμερα 11 Mαίου:

 

Συναντήσεις ατόμων από δυο διαφορετικά νοικοκυριά που όμως συνολικά ο αριθμός δεν θα υπερβαίνει τα 5 άτομα.

 

Δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των 5 ατόμων παιδιά κάτω των 14 ετών καθώς και άτομα που έχουν εμβολιαστεί (14 μέρες μετά τη δεύτερη δόση) καθώς και άτομα που έχουν αναρρώσει από τον ιό (να έχουν περάσει 28 μέρες και το διάστημα που έχουν νοήσει να μην υπερβαίνει τους 6 μήνες)