· 

Λύκειο Μονάχου: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

Το Ελληνικό Λύκειο Μονάχου «Κων/νος Καραθεοδωρή» , το οποίο εδρεύει   στην Ständlerstr. 36, 81549 München, διενεργεί μειοδοτικό διαγωνισμό για τον καθημερινό καθαρισμό των χώρων του διδακτηρίου, συνολικής έκτασης 1800 τ.μ. περίπου, από τον Σεπτέμβριο του 2021, με θέμα: Συνεργασία με Συνεργείο Καθαρισμού, στο κεντρικό κτήριο του Λυκείου, ( Ισόγειο,  3ος , 4ος , 5ος όροφος)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

1. Κατοχή Πιστοποιητικού ISO 18001 (Σύστημα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία)

2. Κατοχή Πιστοποιητικού ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας)

3. Κατοχή Πιστοποιητικού ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

1. ΙΣΟΓΕΙΟ/ΑΝΣΑΝΣΕΡ     περ.20τμ.

*σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων

*σκάλες εισόδου κτηρίου από ισόγειο έως και 5ο όροφο.

 

2. ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ  περ.670τμ.

AULA : σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (3.1,3.2,3.3): σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων

*σημεία επαφής, όπως πόμολα, κάσες, διακόπτες

*Τοίχους και πόρτες (τοπικά).

 

ΑΙΘΟΥΣΑ /ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ :σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων

*σημεία επαφής, όπως πόμολα, κάσες, διακόπτες

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ :σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων

*όλες τις προσβάσιμες επιφάνειες, έπιπλα ή αντικείμενα (κάδρα, συρταριέρες, τηλεφωνικές συσκευές, διακόπτες, Η/Υ).

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων

*όλες τις προσβάσιμες επιφάνειες, έπιπλα ή αντικείμενα (κάδρα, συρταριέρες, τηλεφωνικές συσκευές, διακόπτες, Η/Υ).

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ :σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων

* όλες τις προσβάσιμες επιφάνειες, έπιπλα ή αντικείμενα (κάδρα, συρταριέρες, τηλεφωνικές συσκευές, διακόπτες,).

*σημεία επαφής, όπως πόμολα, κάσες, διακόπτες.

*εξωτερικό μέρος ντουλαπιών (βιβλιοθηκών, αρχειοθηκών κλπ.)

* φωτοτυπικό μηχάνημα (εξωτερικά).

* Ντουλάπια, πάγκους .

*Μηχανές καφέ, ποτήρια, σερβίτσια καφέ και τακτοποίησή τους.

*Ηλεκτρική συσκευή (ψυγείο).

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων

*σημεία επαφής, όπως πόμολα, κάσες, διακόπτες

 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (3) :σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων 

*σημεία επαφής, όπως πόμολα, κάσες, διακόπτες

*Καζανάκια, βρύσες, νιπτήρες, λεκάνες, καπάκι λεκάνης, (εσωτερικά και εξωτερικά), καλαθάκια, πιγκάλ ,καθρέπτες .

 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ:

*σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων,τζάμια.

 

3. ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ περ.570τμ.

 

 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (4.1,4.2,4.3,4.4,4.5)

*Σημεία επαφής, όπως πόμολα, κάσες, διακόπτες.

*Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων.

*Τοίχους και πόρτες (τοπικά).

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(μία φορά το 6μηνο)

*Σημεία επαφής, όπως πόμολα, κάσες, διακόπτες.

*Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων

*Καθίσματα, τραπέζια , βιβλιοθήκες.

*Τζάμια, πρεβάζια, εσωτερικά των παραθύρων και αντικειμένων.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΤΗ

*Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων

 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (3) :σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων 

*σημεία επαφής, όπως πόμολα, κάσες, διακόπτες

*Καζανάκια, βρύσες, νιπτήρες, λεκάνες, καπάκι λεκάνης, (εσωτερικά και εξωτερικά), καλαθάκια, πιγκάλ ,καθρέπτες .

 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ:

*σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων,τζάμια.

 

4. ΠΕΜΠΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ περ.570τμ.

 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ(5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6)

*Τοίχους και πόρτες (τοπικά).

 *Σημεία επαφής, όπως πόμολα, κάσες, διακόπτες.

*Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων.

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

*Σημεία επαφής, όπως πόμολα, κάσες, διακόπτες.

*Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων.

*Τοίχους και πόρτες (τοπικά).

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (μια φορά την εβδομάδα) 

Όλα τα πλακίδια στον χώρο του wc και της κουζίνας .

Τζάμια εσωτερικά .

Τοίχους και πόρτες (τοπικά)

Έδρες και θρανία

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (μια φορά το μήνα)

Πλύσιμο καλαθιών αχρήστων

Ξεσκόνισμα ,πλύσιμο τοίχων 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την οικονομική τους προσφορά, σε κλειστό φάκελο, μέχρι και την Τρίτη, 08-06-2021, ώρα 12.00, (σφραγίδα ταχυδρομείου ή δια χειρός) αναγράφοντας το ΘΕΜΑ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

 

Ας σημειωθεί ότι :

1. το σχολείο είναι κλειστό κατά τις φθινοπωρινές (1 εβδομάδα) , χριστουγεννιάτικες (2 εβδομάδες) χειμερινές (1 εβδομάδα) διακοπές και Διακοπές Καθολικού Πάσχα (2 εβδομάδες),Πεντηκοστής (2 εβδομάδες), καλοκαιρινές διακοπές (6 εβδομάδες)

 

2. στην προσφορά να μην συμπεριληφθεί προμήθεια σε χαρτί υγείας, κρεμοσάπουνο και χαρτί χεριών παρά μόνο τα υλικά καθαρισμού .

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες,  10:30 έως και τις 13:30, στα τηλέφωνα 089-45666709,089-12020611 ή στο email του σχολείου: 1gelmuenchen@sch.gr. 

 

Για τη Σχολική Επιτροπή

Η Πρόεδρος