· 

Μόναχο: Ικανοποιημένο το 82,4 % με το Δήμαρχο Reiter

Τα αποτελέσματα της έρευνας της σχετικά με την πολιτική κατάσταση στο Μόναχο δημοσίευσε η εταιρεία RIM Marktforschung GmbH

 

Από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα το 82,4 % δήλωσε ικανοποιημένο με την πολιτική του Δημάρχου Dieter Reiter.

 

Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι δήλωσε το 96,2 % των ψηφοφόρων του SPD και το 91,3% των Πρασίνων. Αλλά και οι ψηφοφόροι της CSU δήλωσαν σε ποσοστό 82,4 % την ικανοποίησή τους για την πολιτική του Δημάρχου

Σχετικά με τους τομείς δράσεων του Δήμου:

 

71,7% δηλώνει ικανοποιημένο με την διοίκηση της πόλης με το υψηλότερο ποσοστό 79,6% να δηλώνει ικανοποίηση για την κατάσταση στον τομέα της υγείας και των νοσοκομείων, Με την κατάσταση σε μετρό, λεωφορεία και τράμ είναι 68,6% ικανοποιημένο, με τον τομέα της οικονομίας 67,7%, την εκπαιδευτική προσφορά 62,4%, με τις εργασίες του διοικητηρίου (Kreisverwaltungsreferat) 62,4 %, με την πολιτική για το περιβάλλον 47,6 % ενώ με την προώθηση - κατασκευή νέων κατοικιών 28,1 %.

Foto: Gregory Giakis