· 

Και η Βαυαρία προτίθεται να παράσχει υποστήριξη

Η Βαυαρία προσέφερε στην ελληνική κυβέρνηση βοήθεια για την καταπολέμηση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών. 

 

«Και η Βαυαρία προτίθεται να παράσχει υποστήριξη σε αυτήν την εξαιρετικά δραματική κατάσταση με την αποστολή πυροσβεστών που εξειδικεύονται στην καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών», δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών του κρατιδίου την Δευτέρα κατόπιν σχετικού ερωτήματος. Προϋπόθεση για μια επιχείρηση θα ήταν ένα επίσημο αίτημα για βοήθεια από την ελληνική κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει ακόμα, υπάρχει όμως επαφή με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας.

 

Πηγή: DPA 

Foto: Gregory Giakis