· 

Αποχώρησε από την ΜΑΝ ο Σάκης Στιμονιάρης

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου του εργοστασίου (Betriebsrat) Σάκης Στιμονιάρης ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από το αξίωμά του. 

 

Ο Σάκης Στιμονιάρης ήταν από το 2002 μέλος και από το 2015 Πρόεδρος του Συμβουλίου εργοστασίου της ΜΑΝ, Πρόεδρος του συμβουλίου εργοστασίου και αν. πρόεδρος του εποπτικού Συμβουλίου της Traton SE καθώς και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της VW. Επίσης μέλος του προεδρείου του Συνδικάτου Μετάλλου IGM Μονάχου.

 

Στα ΜΜΕ γίνεται αναφορά στην αντιπαράθεση που είχε για τη μείωση θέσεων εργασίας (οι 3500 θέσεις που θα καταργηθούν μέσα σ ένα χρόνο προέκυψαν μέσα από δικαστικό συμβιβασμό αφού από πλευράς εργοδοτών είχαν σχεδιαστεί να καταργηθούν 9500 ).