· 

Νέα διαμάχη για ελληνικό σχολείο

Νέα διαμάχη για το οικόπεδο του ελληνικού σχολείου: "Εντελώς παράλογος" σχεδιασμός»

 

«Η πόλη του Μονάχου σχεδιάζει να κατασκευάσει αίθουσες για Έλληνες μαθητές. Το CSU ασκεί έντονη κριτική»

 

Το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Gaby Mühlthaler στην Abendzeitung αναφέρει, μεταξύ άλλων:

 

Τα σχέδια του Σχολικού Συμβουλίου για το ακίνητο στο Berg am Laim, στο οποίο υπήρχαν μέχρι πρόσφατα τα ερείπια του ελληνικού σχολείου, επικρίνονται από το CSU της περιοχής, το οποίο ζητά να σταματήσει το έργο και «να προγραμματιστεί εκ νέου με μια μορφή αποδεκτή από απόψεως σχολικής και οικονομικής πολιτικής».

 

Έχει προβλεφθεί η κατασκευή χώρων για περίπου 500 μαθητές ιδιωτικών ελληνικών σχολείων και μια επέκταση του γειτονικού Γυμνασίου Michaeli. «Σύμφωνα με τον δημοτικό σχολικό σύμβουλο Florian Kraus (Πράσινοι), το έργο θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί το 2029», γράφει ο τοπικός επικεφαλής του CSU και δημοτικός σύμβουλος Fabian Ewald.

 

Αυτό σημαίνει ότι μαθητές θα μπουν εκεί 28 χρόνια μετά την αρχική πώληση της έκτασης στην Ελληνική Δημοκρατία, η οποία ανεστράφη το 2019 μετά από μια τεράστια νομική και πολιτική αντιπαράθεση. Ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο και ο χώρος επίβλεψης παιδιών έως 12 ετών που επιθυμούσε έντονα η Περιφερειακή Επιτροπή του Berg am Laim, δεν είναι πλέον δυνατόν να δημιουργηθούν, σύμφωνα με τον Kraus.

 

Οι διαθέσιμες εκτάσεις για την δημιουργία εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων για τα παιδιά είναι λιγοστός στο Berg am Laim, όπως και τα οικονομικά της πόλης. «Το CSU του Berg am Laim ζητά να σταματήσει το έργο με αυτήν την μορφή», δήλωσε ο Ewald. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών της δυνατοτήτων, η πόλη του Μονάχου είναι αναγκασμένη αυτήν την περίοδο να κάνει οικονομία στις Υπηρεσίες Πρόνοιας, ενώ και οι εκτάσεις για τις απαραίτητες κοινωνικές υποδομές στην περιοχή δεν είναι πλέον επαρκείς.

 

Κατά την άποψη του τοπικού CSU θα ήταν «εντελώς παράλογο να κατασκευαστούν νέες αίθουσες για την Ελληνική Δημοκρατία οι οποίες θα επιδοτηθούν από τα φορολογικά έσοδα του Δήμου του Μονάχου».

 

Όσον αφορά τη σχολική πολιτική, η επέκταση του Γυμνασίου Michaeli με τους ήδη 1.500 μαθητές δεν έχει νόημα, χρειάζεται επειγόντως ένα νέο Γυμνάσιο με διαφορετικό προσανατολισμό. Σε αυτήν την περίπτωση θα έμενε και χώρος για παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο και χώρο επίβλεψης παιδιών έως 12 ετών, επισημαίνει το τοπικό CSU.