· 

Βαυαρία: Η κατάσταση στα νοσοκομεία 

Στο πράσινο παραμένει το φανάρι των νοσοκομείων στην Βαυαρία

Συγκεκριμένα οι εισαγωγές το τελευταίο 7ήμερο ήταν 253

Ενώ οι νοσηλευόμενοι στις ΜΕΘ 242

 

Πηγή: LGL