· 

Δεν ήταν καλή μέρα η παραμονή της πρωτοχρονιάς για την εστίαση

Δεν ήταν καλή μέρα η παραμονή της πρωτοχρονιάς για την εστίαση και τα ξενοδοχεία 

Αυτό αναφέρει η Angela Inselkammer, Πρόεδρος της ένωσης ξενοδοχείων και εστίασης Βαυαρίας. 

Τα μέλη μας, τόνισε, αναφέρουν ότι για την παραμονή της πρωτοχρονιάς οι ακυρώσεις έφθασαν μέχρι και 91% γεγονός που οφείλεται κυρίως στη συζήτηση που προέκυψε για  την παραλλαγή όμικρον.

Πηγή:  Abendzeitung