Ποιοι πρέπει να αλλάξουν τα διπλώματα οδήγησης έως 19 Ιανουαρίου

Οδηγοί ΙΧ που έχουν γεννηθεί από το 1953 έως το 1958 πρέπει να έχουν αλλάξει τα παλιά διπλώματα οδήγησης έως 19 Ιανουαρίου 2022

 

Aκoλουθούν στη συνέχεια :

 

Γεννηθέντες 1959 έως 1964 θα πρέπει να αλλάξουν το δίπλωμα οδήγησής τους έως 19 Ιανουαρίου 2023,

Γεννηθέντες 1965 έως 1970 θα πρέπει να αλλάξουν το δίπλωμα οδήγησής τους έως 19 Ιανουαρίου 2024

Γεννηθέντες 1971 και μετά θα πρέπει να αλλάξουν το δίπλωμα οδήγησής τους έως 19 Ιανουαρίου 2025

Όσοι γεννήθηκαν πριν το 1953 θα πρέπει να έχουν αλλάξει τα διπλώματα οδήγησης έως 19 Ιανουαρίου 2033

 

Μετά 2025 αυτό που θα έχει σημασία στην αλλαγή του διπλώματος θα είναι η ημερομηνία έκδοσής του

Ετσι:

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί μεταξύ 1999 και 2001 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί ώς 19 Ιανουαρίου 2026

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί μεταξύ 2002 και 2004 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί ώς 19 Ιανουαρίου 2027

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί μεταξύ 2005 και 2007 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί ώς 19 Ιανουαρίου 2028

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί το 2008 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί ώς 19 Ιανουαρίου 2029

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί το 2009 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί ώς 19 Ιανουαρίου 2030

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί το 2010 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί ώς 19 Ιανουαρίου 2031

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί το 2011 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί ώς 19 Ιανουαρίου 2032

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί μεταξύ 01.01.2012 και 18.01.2013 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί ώς 19 Ιανουαρίου 2033

 

Οι παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν μόνο για όσους έχουν παλιά διπλώματα