ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια του Μονάχου και της Νυρεμβέργης.

 

Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου θα προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των κάτωθι ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια του Μονάχου και της Νυρεμβέργης.

 

  • ΠΕ03 Μαθηματικών
  • ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων)
  • ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
  • ΠΕ70 Δασκάλων
  • ΠΕ82 Μηχανικών γιατη διδασκαλία του μαθήματος Technik
  • ΠΕ86 Πληροφορικής 

 

Η μοριοδότηση αυτών θα λάβει υπόψη της τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών,όπως αυτά ορίζονται στην υπ’αριθμ. 83046/Η2/30.06.2020 Υπουργική Απόφαση.

 

Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι απαιτείται αυξημένη Γερμανομάθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων που διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα.

 

Επιπλέον είναι  απαραίτητοτο αντικείμενο των σπουδών των προς πρόσληψη εκπαιδευτικώννα συνάδει με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους προκειμένου να εκδοθεί άδεια διδασκαλίας από τις Βαυαρικές αρχές.

 

Οι αλλογενείς υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου semuenchen@sch.gr του ΣΓΕ Μονάχου,έως την Παρασκευή 21/01/2021 και ώρα 12:00 Γερμανίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

1.Τη συνημμένη αίτηση.

2.Βασικό  Πτυχίο και πιστοποιητικό  αναλυτικής  Βαθμολογίας μεταφρασμένα  στα Γερμανικά, εφόσον το πτυχίο έχει ληφθεί στην Ελλάδα.]

3.Διπλώματα  Μεταπτυχιακών  σπουδών  (Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα Ειδίκευσης/ Διδακτορικό) μεταφρασμέναστα Γερμανικά, εφόσον έχουν ληφθεί στην Ελλάδα.

4.Βιογραφικό σημείωμα στη Γερμανική

5.ΠιστοποιητικόΓερμανομάθειας

6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7.Βεβαίωση προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει

8.Αντίγραφο διευρυμένου ευρωπαϊκού ποινικού μητρώου (Erweitertes Europäisches Führungszeugnis)ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αίτηση έκδοσής του.

 

Όλη η προκήρυξη εδώ :