· 

ΕΕ-Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Δεκτό για 270 ημέρες

Aπό την 1η Φεβρουαρίου αρχίζουν να ισχύουν οι νέοι κανόνες όσον αφορά στην τυποποιημένη περίοδο αποδοχής των 270 ημερών για τα ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά του κορονοϊού της ΕΕ, τα οποία χρησιμοποιούνται για ταξίδια εντός της ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Δεκεμβρίου ενέκρινε κανόνες, που έχουν τεθεί σε ισχύ από  1η Φεβρουαρίου, σχετικά με το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID. Έτσι, θεσπίζεται δεσμευτική περίοδος αποδοχής διάρκειας 9 μηνών (δηλαδή διάρκειας 270 ημερών) για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, έπειτα από μια αρχική σειρά εμβολιασμού με δύο δόσεις ­ή μία, στην περίπτωση του εμβολίου Johnson and Johnson­ για τους σκοπούς των ταξιδιών εντός της ΕΕ.

 

Δηλαδή, για εμβόλια μίας δόσης, αυτό σημαίνει 270 ημέρες από την πρώτη και μόνη δόση, ενώ για εμβόλια δύο δόσεων, σημαίνει 270 ημέρες από τη δεύτερη δόση ή, ανάλογα με την εθνική στρατηγική εμβολιασμού, από την πρώτη και μόνη δόση μετά την ανάρρωση από τον ιό. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να προβλέπουν διαφορετική περίοδο αποδοχής για τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τυποποιημένη περίοδος αποδοχής δεν ισχύει για τα πιστοποιητικά των αναμνηστικών δόσεων.

 

Οι κανόνες αυτοί ισχύουν μόνο για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που χρησιμοποιούνται για ταξίδια στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά τη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ στο εσωτερικό τους, αλλά καλούνται να ευθυγραμμιστούν με την περίοδο αποδοχής που ορίζεται σε επίπεδο ΕΕ. Από την 1η Φεβρουαρίου, πρέπει επίσης να εφαρμοστούν νέοι κανόνες όσον αφορά την κωδικοποίηση των αναμνηστικών δόσεων στο πιστοποιητικό.

 

Όπως διευκρινίστηκε ήδη τον Δεκέμβριο, οι αναμνηστικές δόσεις θα καταγράφονται ως εξής: 3/3 για αναμνηστική δόση ύστερα από αρχική σειρά εμβολιασμού 2 δόσεων· 2/1 για αναμνηστική δόση μετά από εμβολιασμό μίας δόσης ή μία δόση εμβολίου 2 δόσεων που έχει χορηγηθεί σε άτομο που ανέρρωσε. Τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν με διαφορετικό τρόπο πριν από την εν λόγω διευκρίνιση πρέπει να διορθωθούν και να εκδοθούν εκ νέου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αναμνηστικές δόσεις είναι διακριτές σε σχέση με το καθεστώς πλήρους εμβολιασμού.