· 

Μόναχο: Εκλογή Συμβουλίου άνω των 60 ετών Seniorenvertretung

Τι είναι το έγγραφο που έλαβαν όλοι οι κάτοικοι του Μονάχου άνω των 60 ετών 

Από την τελευταία εβδομάδα ξεκίνησε η αποστολή από το Δήμο του εκλογικού φακέλου για την εκλογή του 12ου συμβουλίου άνω των 60 ετών του Μονάχου (Seniorenvertretung)

 

Το Seniorenvertretung είναι ένα όργανο διαβούλευσης προς το Seniornbeirat που αποτελείται από  αντιπροσώπους της κάθε συνοικίας ανάλογα με τον αριθμό κατοίκων άνω των 60 ετών. Επιπλέον εκλέγονται έως και έξι πρόσθετα μέλη που δεν είναι γερμανοί

 

Ποιος έχει δικαίωμα ψήφου;

Μπορείτε να ψηφίσετε , εφόσον  έως την ημέρα ( = 26 Ιουνίου 2022) 

• είστε τουλάχιστον 60 ετών και

• έχετε αδιάλειπτα τη μόνιμη κατοικία σας στο Μόναχο για τουλάχιστον έξι μήνες και

• δεν σας έχει επιβληθεί στέρηση των πολιτικών σας δικαιωμάτων.

 

Με το φάκελλο που έχετε λάβει μπορείτε  να ψηφίσετε μέσω επιστολικής ψήφου. Πρέπει να έχετε στείλει το ψηφοδέλτιο μέχρι το αργότερο 26 Ιουνίου στην υπηρεσία εκλογών.

 

Ήδη μέσα στους 266 υποψηφίους που εγκρίθηκαν υπάρχει στη συνοικία του Schwanthalerhöhe (Stadtbezirk 8 ) η υποψηφιότητα της Νίκης Χατζηπαρασίδου της οποίας ευχόμαστε καλή επιτυχία.