· 

Μάιος 2022: Η ανεργία σε Μόναχο, Βαυαρία και Γερμανία

Μόναχο: Η θετική εξέλιξη στην αγορά εργασίας συνεχίστηκε και τον Μάιο. Ο αριθμός των ανέργων στο Μόναχο μειώθηκε κατά 1.316 σε 38.854 τον Μάιο. Ήταν επομένως και πάλι πολύ χαμηλότερος από τον αντίστοιχο αριθμό του προηγούμενου έτους: 

Τον Μάιο του 2021, 50.490 άτομα ήταν εγγεγραμμένα ως άνεργοι στο Μόναχο. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 4,7 % τότε και 3,7 % σήμερα.

 

Βαυαρία:

Στη Βαυαρία ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 8.017 ή 3,7 % σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Συνολικά 209.558 άτομα καταγράφηκαν ως άνεργοι στη Βαυαρία τον Μάιο. Το ποσοστό ανεργίας είναι σήμερα 2,8%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 59.326 ή 22,1%. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η ανεργία τον Μάιο του 2021 επηρεάστηκε από την πανδημία.

 

Γερμανία:

Τον Μάιο του 2022, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε εθνικό επίπεδο κατά 50.000 σε 2.260.000 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ως μέρος της συνεχιζόμενης ανοιξιάτικης αναζωπύρωσης. Εποχικά διορθωμένο μειώθηκε κατά 4.000. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από τον Απρίλιο έως τον Μάιο κατά 0,1 % στο 4,9 % και επομένως είναι 1,0 % χαμηλότερο από τον ίδιο μήνα πέρυσι. Στη δυτική Γερμανία, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,6 % τον Μάιο (Απρίλιος 4,7 %) και στην ανατολική Γερμανία το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 6,3 % (Απρίλιος 6,4 %).