· 

Γερμανία: Τι αλλάζει από 1η Αυγούστου

Περιορισμένες είναι οι αλλαγές που θα τεθούν σε εφαρμογή από 1η Αυγούστου στην Γερμανία

 

Bafög

Το οικονομικό πρόγραμμα στήριξης φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών Bafög θα αυξηθεί σχεδόν 6%, επίσης θα αυξηθεί το όριο εισοδήματος καθώς και το επίδομα στέγασης για όσους δεν ζουν με τους γονείς τους.

 

Συμβόλαιο εργασίας

Από την 1η Αυγούστου οι νέες συμβάσεις εργασίας πρέπει να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες. Αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, λεπτομέρειες πληρωμής -συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών- ή ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τον τόπο εργασίας τους -Arbeitsort-, εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί.

 

Εμβολιασμός κατά της ιλαράς για παιδιά παιδικού σταθμού

Από τον Μάρτιο του 2020, τα παιδιά που ξεκινούν σε νηπιαγωγεία, κέντρο ημερήσιας φροντίδας ή σχολείο πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό εμβολιασμού κατά της ιλαράς. Τα αποδεικτικά των παιδιών και των εργαζομένων που βρίσκονταν ήδη από την 1η Μαρτίου 2020 στα νηπιαγωγεία πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσου το πιστοποιητικό έως τις 31 Ιουλίου. 

 

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το φυσικό αέριο τίθεται σε ισχύ

Λόγω της ενεργειακής κρίσης, οι χώρες της ΕΕ θέλουν να καταναλώνουν λιγότερο φυσικό αέριο από αυτόν τον μήνα. Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης προβλέπει τα κράτη μέλη να μειώσουν οικειοθελώς την εθνική κατανάλωση κατά 15% την περίοδο Αύγουστο έως τις 31 Μαρτίου 2023. Το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος επαφίεται στα κράτη. Με το σχέδιο, η ΕΕ θέλει να λάβει προφυλάξεις σε περίπτωση που η Ρωσία διακόψει εντελώς την παροχή φυσιήγει το εισιτήριο των εννέα ευρώ

 

Εισιτήριο 9€ για ΜΜΜ

Τέλη Αυγούστου το εισιτήριο των εννέα ευρώ θα αποτελεί παρελθόν. Μόνο και τον Αύγουστο, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εισιτήριο των 9€ για τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες σε όλη τη Γερμανία. Δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξει νέα προσφορά.