Σήμερα στην Hachinger Bachstr

Σήμερα στην Hachinger Bachstr. Ένας από τους λόγους που δεν επέτρεψαν οι αρχές του Μονάχου τη ανέγερση ελληνικού σχολείου ήταν ότι ήταν απολύτως αναγκαία η επέκταση του γερμανικού γυμνασίου (πίσω στη φωτογραφία) 

Σήμερα σχεδόν 5 χρόνια μετά αντί του γερμανικού σχολείου υπάρχουν κοντένερ