· 

Στάση εργαζομένων στην BMW

Μόναχο. Εργαζόμενοι της BMW
4.000 περίπου εργαζόμενοι σταμάτησαν για σχεδόν 2,5 ώρες την παραγωγή στο εργοστάσιο της BMW στο Μόναχο. Ο σύνδεσμος εργοδοτών δεν κατέθεσε άλλη πρόταση δηλ. παραμένει στην πρόταση του εφάπαξ ποσού των 3.000 € για τους επόμενους 30 μήνες δηλ. 100 € το μήνα, ποσό όμως που δεν θα συνυπολογιστεί στο εισόδημα μόλις ολοκληρωθοεί το χρονικό διάστημα των 30 μηνών. Το συνδικάτο μετάλλου, IGM, επιμένει στη δική του πρόταση της αύξησης του 8% Φωτογραφίες: Β. Κ.