Ανακοίνωση ΕΕΕΚΜ

Ανακοίνωση: Η Επιτροπή Επανεκκίνησης της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου, εκλεγμένη από τη Γενική Συνέλευση Κοινότητας στις 25 Μαϊου του 2022, ευχαριστεί και χαιρετίζει όσες και όσους συμμετείχαν στην πρώτη εκδήλωση για την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας Ελληνικής Κοινότητας στο Μόναχο. 

 

Χαιρετίζει ως θετική επίσης τη στήριξη στις προσπάθειες αυτές από την ΟΕΚ όπως προέκυψε από το χαιρετισμό του αντιπροέδρου της, που στάλθηκε στο Μόναχο από το προεδρείο της ΟΕΚ αποκλειστικά για αυτή την εκδήλωση. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε αρχικά η αναφορά με τα ευρήματα από την οικονομική διερεύνηση των στοιχείων που βρέθηκαν στα χέρια της Επιτροπής. Τονίσθηκε και διευκρινίστηκε ότι αφ’ ενός η αναφορά αυτή βασίζεται μόνο στις δηλώσεις προς την Εφορία καθώς και στην τήρηση βιβλίων στο λογιστικό γραφείο. 

Οι τοποθετήσεις όλων τα παρευρισκόμενων υπερθεμάτισαν ως προς την ανάγκη ύπαρξης συλλογικής έκφρασης του Ελληνισμού στο Μόναχο. 

 

Υπήρξε δημιουργικός προβληματισμός ανάμεσα στους συμμετέχοντες που εκφράστηκε γενικά σε δύο διακριτές κατευθύνσεις ως προς το μέλλον της κοινότητας στο Μόναχο: 

 

Η μια κινήθηκε στην άποψη διατήρησης της υπάρχουσας Κοινότητας για λόγους ιστορικής και θεσμικής συνέχειας, ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασής της.  

Η άλλη υποστήριξε την ανάγκη δημιουργίας νέας κοινότητας των Ελλήνων στο Μόναχο εξ ́αιτίας των οικονομικών αδιεξόδων που φαίνεται να υπάρχουν αλλά και της προβληματικής λειτουργίας των τελευταίων ετών. 

 

Όλες  οι τοποθετήσεις  ήταν  πλούσιες  σε  περιεχόμενο και ανέβασαν  τις προσδοκίες  και  τις απαιτήσεις για μια ενεργή και ζωντανή κοινότητα όπου τα μέλη της θα έχουν τον πρώτο λόγο. 

 

Η Επιτροπή Επανεκκίνησης συνεχίζει την οικονομική διερεύνηση ελπίζοντας σε νέα στοιχεία, και το αμέσως επόμενο  διάστημα θα προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες.

Σε νέα ανακοίνωση της, η Επιτροπής Επανεκκίνησης θα ενημερώσει για τα επόμενα βήματα. 

Καλούμε   όσους   ενδιαφέρονται   να   βοηθήσουν   ενεργά   σε   αυτή   την   προσπάθεια,   να επικοινωνήσουν με το email της Επιτροπής 

elkmuc@gmail.com

Η Επιτροπή Επανεκκίνησης της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου