Ελληνικό Λύκειο Μονάχου: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Την Παρασκευή 5.5.2023 πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής του  Ελληνικού Λυκείου Μονάχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» διαδικτυακό

σεμινάριο με τίτλο «Απομυθοποιώντας τις πηγές», στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας Γ ́ Τάξης Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με διδάσκουσα την κα. Λέγγα. 

 

Εισηγητής ήταν ο κ. Αγαθοκλής Αζέλης, Σύμβουλος Φιλολόγων ν. Τρικάλων και συγγραφέας του κεφαλαίου «Η Διαμόρφωση και Λειτουργία των Πολιτικών Κομμάτων στην Ελλάδα» του σχολικού εγχειριδίου ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου ήταν να υποστηριχθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες Γ ́ Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών του σχολείου στην προσέγγιση και στη διαχείριση των ιστορικών πηγών, καθώς αποτελεί ένα ζητούμενο των εξετάσεων που πολλές φορές τους/ τις  προκαλεί φόβο και αμηχανία.  

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να θέσουν στον κ. Αζέλη ερωτήσεις σχετικές με την ύλη του μαθήματος και στη συνέχεια να συμμετάσχουν στην ανάλυση πηγών (κειμενικών, οπτικών, αριθμητικών πινάκων) με την καθοδήγηση του εισηγητή.