· 

Τα ΤΕΓ Μονάχου στις διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης!

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Μονάχου στις διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης!  

 

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Μονάχου εξελίσσονται δυναμικά με την νέα διαδικτυακή τους παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επενδύοντας στην εξωστρέφεια.  

 

Το μοντέρνο αυτό ψηφιακό περιβάλλον είναι το παράθυρο που μας επιτρέπει να προβάλουμε το έργο μας ως αναγνωρισμένος φορέας της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό προς το ευρύ κοινό.   

 

Επιπροσθέτως, επιδιώκουμε να λειτουργήσει ως ένας σημαντικός  δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών,  διότι στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μακροχρόνιας λειτουργικής ηλεκτρονικής κοινότητας.  

 

Στόχος μας είναι η συνεπής, ορθή και ολοκληρωμένη διαδικτυακή ενημέρωση για όλες τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των ΤΕΓ καθώς και η πιο άμεση φιλική επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής αυτής οδού.  

 

Η ιστοσελίδα και η ομάδα μας απευθύνονται σε όλα τα μέλη του συλλόγου αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους και φίλους της ελληνικής γλώσσας. 

 

 

Ακολουθήστε μας! #like #share #follow