· 

ΤΕΓ Μονάχου: δεύτερος γύρος επίσκεψης στη Γλυπτοθήκη

Το Σάββατο, 8 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος γύρος επίσκεψης των τάξεων των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου. 

Οι μαθητές της 1δ, 5α και 5β είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν έργα τέχνης από την αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική εποχή. Με τη βοήθεια του ξεναγού, Dr. Hofstätter, μεταφέρθηκαν νοερά στις εποχές αυτές και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους. Εκθέματα που κέντρισαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν το άγαλμα του Κούρου, η Αφροδίτη της Κνίδου, καθώς και τα γλυπτά του ναού της Αφαίας στην Αίγινα.