· 

Γερμανία: Ο πληθυσμός αυξάνεται σε 84,7 εκατομμύρια

Περίπου 84,7 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στη Γερμανία. Αυτή είναι η εκτίμηση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας με βάση μιας πρώτης εκτίμησης. Πρόκειται για περισσότερους από ποτέ άλλοτε αν και η αύξηση είναι χαμηλότερη από το 2022. 

 

Ο λόγος είναι η καθαρή μετανάστευση, η οποία ανέρχεται σε περίπου 700.000 άτομα το 2023. η μετανάστευση έχει οδηγήσει τον πληθυσμό στη Γερμανία σε επίπεδο ρεκόρ. 

 

Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης των 300.000 ατόμων σε σχέση με το τέλος του 2022 και το υψηλότερο αριθμό ατόμων που ζουν στην ζώρα από την επανένωση και μετά. 

 

Η αύξηση αντιστοιχεί στο μέσο όρο των ετών 2012 έως 2021 και είναι σημαντικά χαμηλότερη από το 2022, όταν ο πληθυσμός είχε αυξηθεί κατά 1,1 εκατομμύρια άτομα, γεγονός που, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, οφειλόταν κυρίως στην έντονη μετανάστευση από την Ουκρανία. 

 

Η καθαρή μετανάστευση, δηλαδή η διαφορά μεταξύ μετανάστευσης και επαναπατρισμού, ήταν επίσης η μόνη αιτία της αύξησης του πληθυσμού το 2023, εξήγησε η στατιστική υπηρεσία. Εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 680.000 και 710.000 άτομα.