Ελληνικό Τμήμα Ευρωπαικού Σχολείου Μονάχου

Η λαογραφική έκθεση με τη στήριξη των συλλόγων  Ποντίων και Μακεδόνων και των γονέων της P1/2ELA του Ευρωπαϊκού σχολείου Μονάχου,ενόψει της εθνικής επετείου!