· 

Επιτροπή καταστατικού ΚΕΜ

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Καταστατικού της υπό ίδρυση Κοινότητας Ελλήνων στο Μόναχο

 

Συνεδρίασε σήμερα, 14.04.2024, στο Μόναχο, η Επιτροπή Καταστατικού που ορίστηκε στην ανοιχτή σύσκεψη για ίδρυση Κοινότητας Ελλήνων στο Μόναχο στις 20.01.2024, ως συνέχεια των αποφάσεων της ΓΣ της ΕΚΜ στις 29 Μαΐου του 2022.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν διεξοδικά τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου επεξεργασίας του καταστατικού του νέου συλλόγου και ξεκίνησε η επεξεργασία του συνόλου του Καταστατικού.

Στον πρώτο κύκλο, η Επιτροπή χωρίστηκε σε ομάδες εργασίας που ανέλαβαν να ετοιμάσουν ξεχωριστά τμήματα του καταστατικού κάτω από τις ενότητες

- Στόχοι και Σκοποί

- Δομή

- Οικονομικά

- Εναρμόνιση/Επιμέλεια κειμένου

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, η ολομέλεια της Επιτροπής ξεκίνησε την επεξεργασία του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού, την εναρμόνισή του με το γερμανικό δίκαιο καθώς και την προσθήκη άρθρων, παραγράφων, προτάσεων.

 

Στη δεύτερη αυτή φάση, η Επιτροπή καλεί όλους τους Έλληνες του Μονάχου, τα Ελληνικά σωματεία και συλλόγους, να συμμετέχουν με τις δικές τους προτάσεις/απόψεις για το καταστατικό της Κοινότητας. Η διαδικασία είναι ανοιχτή σε όλους όσους ενδιαφέρονται να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια.

Η επεξεργασμένη πρόταση θα τεθεί σε διαδικασία έγκρισης από την καταστατική/ιδρυτική συνέλευση που θα ορισθεί με την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής.

Μόναχο, 14 Απριλίου 2024

 

Η Επιτροπή Καταστατικού

elkmuc@gmail.com