Επιτροπή Καταστατικού της υπό ίδρυση Κοινότητας Ελλήνων

Δελτίο Τύπου

της Επιτροπής Καταστατικού της υπό ίδρυση Κοινότητας Ελλήνων στο Μόναχο Συνεδρίασε σήμερα, 22.04.2024, στο Μόναχο, η Επιτροπή Καταστατικού που ορίστηκε στη σύσκεψη για ίδρυση Κοινότητας Ελλήνων στο Μόναχο στις 20.01.2024.

Στη συνεδρίαση προχώρησε η επεξεργασία των άρθρων του σχεδίου του καταστατικού που αφορούν στους στόχους και τους σκοπούς της Κοινότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο καταστατικό αποτελεί επεξεργασία των ομάδων που δημιουργήθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού και η εργασία τους βασίστηκε σε διάφορα καταστατικά αλλά και σε επιμέρους προτάσεις σε άρθρα και παραγράφους με γνώμονα τη δημιουργία μιας Ελληνικής Κοινότητας σύγχρονης που θα αντιστοιχεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες της ομογένειας στο Μόναχο.

Η τελική επεξεργασμένη πρόταση θα τεθεί σε διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης και θα ακολουθήσει η έγκρισή της από την καταστατική/ιδρυτική Συνέλευση που θα ορισθεί με την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής.

Μόναχο, 22 Απριλίου 2024

Η Επιτροπή Καταστατικού

elkmuc@gmail.com