Νέα συγκέντρωση γονέων στο Προξενείο (15.05.2024)

Νέα συγκέντρωση γονέων για το γνωστό θέμα του στεγαστικού προβλήματος του 4ου δημοτικού σχολείου και 1ου γυμνασίου Μονάχου στο Freimann

Αρχικά απαγορεύτηκε η συνάθροιση από την αστυνομία (και στον πεζόδρομο).και αυτό μετά από αίτημα του Γεν. Προξενείου όπως αναφέρουν οι γονείς.

Στη συνέχεια αφού συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός οι γονείς βρίσκονται στο πεζοδρόμιο μπροστά στο Γεν. Προξενείο Μονάχου