Επιτροπή καταστατικού - ανακοίνωση

Επιτροπή Καταστατικού τηs υπό ίδρυσης Ελληνικής Κοινότητας στο Μόναχο

Ανακοινωση

 

Την Κυριακή, 02.06.2024, στο χώρο του IG Feuerwache (Ganghoferstraße 41, 80339 München), θα συνεδριάσει η Επιτροπή Καταστατικού με θέμα την συνέχιση της επεξεργασίας των άρθρων του καταστατικού της υπό ίδρυσης Ελληνικής Κοινότητας στο Μόναχο. 

 

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 10πμ και θα διαρκέσει έως τις 4μμ με δύο διαλείμματα. 

 

Η Επιτροπή Καταστατικού έχει ήδη ολοκληρώσει την πρώτη φάση της επεξεργασίας που αφορούσε στη σύσταση των άρθρων του καταστατικού με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και δημοκρατικής Ελληνικής Κοινότητας στην περιοχή. Η επεξεργασία αυτή έγινε από ένα σύνολο ομάδων που η κάθε μια ανέλαβε μια , Οικονομικά, Μετάφραση-Επιμέλεια). 

 

Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης επεξεργασίας (τη συμπλήρωση και καλύτερη επεξεργασία των επιμέρους άρθρων), θα ακολουθήσει η τρίτη φάση που θα αφορά στη μετάφραση και την επεξεργασία του κειμένου στη γερμανική γλώσσα και η εναρμόνιση άρθρων και καταστατικού με τη γερμανική νομοθεσία περί συλλόγων. 

 

Στην τέταρτη και τελευταία φάση θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση, όπου θα μπορούν νασυγκεκριμένη ενότητα του καταστατικού (Στόχοι και Σκοποί, Δομή της Κοινότητας προταθούν διορθώσεις, προσθήκες κλπ. 

Η Επιτροπή είναι ανοιχτή οποιαδήποτε χρονική στιγμή σε συμμετοχές νέων εθελοντών που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω επεξεργασία με βάση τα παραπάνω. Επίσης, μπορούν στις συνεδριάσεις να συμμετέχουν σε ρόλο παρατηρητή όλα τα μέλη της Ελληνικής παροικίας του Μονάχου. Προϋπόθεση είναι η εκ των προτέρων δήλωσή τους στην Επιτροπή στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:   

E-Mail: elkmuc@gmail.com

 

Η Επιτροπή Καταστατικού