Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Καταστατικού 26.06.2024

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Καταστατικού της υπό ίδρυση Κοινότητας Ελλήνων στο Μόναχο

 

Η Επιτροπή Καταστατικού (*), θα συνεδριάσει σε ολοήμερη συνεδρίαση με θέμα την τελική επιμέλεια του κειμένου του Σχεδίου Καταστατικού της υπό ίδρυσης Ελληνική Κοινότητας στο Μόναχο.

 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 14.07.2024, στο χώρο του IG Feuerwache (Ganghoferstraße 41, 80339 München).

 

Με την ολοκλήρωση της φάσης της επιμέλειας, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει το Σχέδιο του Καταστατικού προς ανοιχτή διαβούλευση σε όλη την Ελληνική παροικία και τους φορείς της.

 

Η Επιτροπή είναι ανοιχτή οποιαδήποτε χρονική στιγμή σε συμμετοχές νέων εθελοντών, που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω επεξεργασία με βάση τα παραπάνω.

 

Επίσης, μπορούν στις συνεδριάσεις να συμμετέχουν σε ρόλο παρατηρητή όλα τα μέλη της Ελληνικής παροικίας του Μονάχου. Προϋπόθεση είναι η εκ των προτέρων δήλωσή τους στην Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Μόναχο, 26 Ιουνίου 2024

 

Η Επιτροπή Καταστατικού

elkmuc@gmail.com

 

(*) Η Επιτροπή αποτελείται από μια ομάδα εθελοντών ελληνικής καταγωγής, διαφορετικών ηλικιών και εκπαιδευτικών επιπέδων. Όλοι μας προσφερθήκαμε εθελοντικά μετά την τελευταία επίσημη, ανοιχτή συνάντηση της 21.01.2024, για να βοηθήσουμε στη δημιουργία του καταστατικού για την ίδρυση της Ελληνικής Κοινότητας του Μονάχου. Η Επιτροπή είναι πάντα ανοιχτή σε νέους εθελοντές, που θα ήθελαν να βοηθήσουν στην περαιτέρω επεξεργασία του. Επιπλέον, οι συνεδριάσεις μας είναι ανοικτές στο κοινό και ο καθένας μπορεί να τις παρακολουθεί ως παρατηρητής. Το μόνο που απαιτείται είναι η προηγούμενη δήλωση στην Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο elkmuc@gmail.com

Πρόσκληση σε φορείς και συλλόγους